Lise Ulrich

Denmark

OAK vol. 3SilenceCurves The big blue - DenmarkWinter morningCopenhagen morningsThe rest is sweet silence - DenmarkNyhavnDanish Solitude (The day time stood still)Morning glory - DenmarkEscape Route - DenmarkWinter approaching

Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen
Meer rigt end her, ned til den aabne Strand?
Hvor staaer Fuldmaanen over Kløver-Engen
Saa deilig, som i Bøgens Fædreland?
– H.C. Andersen